tannat-gazzaro
chardonnay-gazzaro
cabernet-gazzaro
moscato-gazzaro